dimarts, 4 de desembre de 2012

Calendari de les eleccions del Consell Escolar

Les eleccions al Consell Escolar seguiran el calendari següent:

- 3 de desembre: Publicació del cens electoral provisional.

- 4 i 5 de desembre: Reclamacions al cens electoral.

- 11 de desembre: Sorteig per designar els membres de la taula.

- 13 de desembre: Constitució de la taula electoral, resolució de les reclamacions i aprovació i publicació del cens definitiu.

- Fins al 21 de desembre: Presentació de les candidatures.

- 9 de gener: Publicació de les candidatures. Els candidats poden donar a conèixer les seves propostes fins al dia 11 de gener.

- 16 de gener: Eleccions sector pares i mares.

- Abans del 25 de gener: Constitució del Consell Escolar del centre.