Delegats de Classe

Com ja sabeu és una figura que es porta ja fa uns anys i està donant un gran resultat. Us deixem al bloc la informació general de funcionament. Per a qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb el vostre delegat/da o amb l'escola.


Objectius

 • Augmentar el nivell de participació dels pares a l'escola i afavorir la comunicació amb els diferents professionals.
 • Aconseguir un contacte més directe amb l'AMPA, per a captar amb més precisió les inquietuds i necessitats i treballar de manera conjunta amb una mateixa línia.
 • Afavorir la transmissió d'informació que es genera en el sí de la comunitat educativa.
 • Potenciar el coneixement, la relació i la comunicació entre els pares amb l'objectiu d'afavorir el coneixement mutu i les relacions en el sí de la comunitat educativa.
 • Aconseguir pels nostres fills i alumnes, la millor educació que els capaciti per integrar-se plenament en una societat oberta i tolerant i ser-ne membres actius.

Funcions

 • Servir d'enllaç i comunicació entre els tutors i els pares dels alumnes d'un grup-classe.
 • Estudiar, proposar, manifestar o preguntar solucions a les inquietuds i necessitats que puguin sorgir en relació al grup-classe.
 • Fomentar el contacte entre els pares del grup-classe o cicle: organitzar reunions, trobades, sopars...
 • Passar als pares la informació que es genera en el sí de la comunitat educativa.

Als delegats i delegades no els hi correspon

 • Intervenir en temes individuals d'un alumne/a
 • Intervenir en qüestions pedagògiques.

Contacte

Per tal que qualsevol família es posi en contacte amb el seu delegat/da ho pot fer mitjançant el seu correu electrònic, telèfon, o bé per contacte directe a les entrades i sortides dels nens/es a l'escola

Com ens gestionem?

És al tutor/ra o AMPA a qui ha d'adreçar-se per fer qualsevol proposta o exposar qualsevol preocupació.

A partir d'aquest primer contacte es busca una via de comunicació i solució.

Si continua la situació conflictiva, es trasllada la preocupació a la junta directiva de l'AMPA o a la Direcció de l'escola.

Les eleccions de delegats es fan al inici del curs, setembre-octubre, en la reunió de principi de curs amb el tutor/a. Al llarg del curs es fan reunions de delegats i amb l'AMPA, un parell de reunions al curs.