dimarts, 24 d’abril de 2012

Especials AMPA. Què és el Ciberbullying?

El Ciberbullying és un fenomen de molta actualitat. Les notícies referents a situacions relacionades amb aquesta forma d'agressió a les persones són cada vegada més freqüents en els mitjans de comunicació. Sense perjudici de les accions executades per alguns adults (a les quals no anem a referir-nos), quan parlem de menors d'edat, es tracta de fets que solen desenvolupar-se en els espais de privadesa que suposen les habitacions (que no simplement dormitoris) de nens i adolescents (més d'aquests segons que dels primers).
Aquests, els adolescents, estan creixent, madurant. Capturen la realitat que es configura davant els seus ulls i l'adapten a les seves necessitats, inquietuds i interessos. I no sempre existeix la possibilitat, per part dels adults, de gestionar adequadament la supervisió d'aquest procés d'immersió en la realitat i en la vida. Els adolescents solen ser obstinats i insistents. En els espais desplegats entorn de les noves tecnologies han entrar com saben i poden, com els dicta normalment el seu rellotge interior, de vegades amb massa força.


El Ciberbullying (ciber-assetjament) suposa assetjar en el context digital, o aprofitar-se d'ell per fer-ho diferent, expansiu i, molt freqüentment, més virulent fins i tot. Però no tot comportament irregular i poc desitjable (usant les TIC) que tingui a veure amb les complexes relacions entre iguals ha de ser considerat com Ciberbullying sense més. Algunes de les característiques expressades a continuació pretenen aportar llum a aquest difícil procés de categorització:
  • Per parlar en sentit extricte de Ciberbullying hem de assegurar-nos que l'agressió sigui repetida i no un fet puntual. Per exemple, l'enviament aïllat de missatges desagradables, encara que es tracta d'una acció reprobable, no hauria de ser considerat com un cas de Ciberbullying. L'acció ha de dilatar-se en el temps.
  • Pot evidenciar-se una certa jerarquia de poder (inclosa una major competència tecnològica) o prestigi social de l'assetjador o assetjadors respecte de la seva víctima, si bé aquesta característica no es dona en tots els casos.
  • La intenció de fer mal de manera explícita no està sempre present en els inicis de l'acció agressora. No obstant això, el mal causat a un tercer utilitzant dispositius digitals multiplica de manera notable els riscos als qual se s'exposa aquell en molt poc temps. L'impacte i recorregut d'aquest tipus d'accions (siguin clarament intencionades o derivades d'una broma sense aparent desig de causar perjudici), és difícil de mesurar i quantificar. La penetració lesiva d'aquest tipus d'actes al món virtual pot ser profunda.
  • El mitjà per agredir és de naturalesa tecnològica. Els mitjans a través dels quals es produeix el Ciberbullying són molt diversos, si bé incorporen els dispositius tecnològics de major ús per part de adolescents i joves en l'actualitat: missatgeria instantània, perfils a les Xarxes Socials, telèfons mòbils (sms, enviament de fotografies o vídeos), jocs online mitjançant videoconsola o a Internet, pàgines personals, xats a Internet, etc...
  • És habitual el contacte previ entre víctima i agressor en els espais físics.
  • És freqüent que els episodis de Ciberbullying puguin estar lligats a situacions d'assetjament a la vida real i d'assetjament escolar. Comportaments d'exclusió i aïllament en els espais físics són els més habituals com a previs i, en ocasions, afegits, a les experiències en contextes virtuals. No obstant això, cada vegada es produeixen més conductes clarament aïllades a l'entorn de les tecnologies, sense que siguis paral·leles amb l'entorn físic.

El Ciberbullying com a fenomen no incorpora accions de naturalesa sexual, en aquest cas, parlaríem de Grooming, entès com a estratègia d'assetjament sexual.


Les conductes de Ciberbullying més habituals són:
  1. Remetre correus electrònics o missatges desagradables o amenaçadors.
  2. Etiquetar fotos o associar comentaris indesitjables a les mateixes, exposant a la persona implicada a una possible escalada d'observacions, expressions i comentaris de tercers.
  3. Publicar entrades, fotos o vídeos desagradables a un perfil, pàgina web o sala de xat.
  4. Suplantar la identitat a l'hora d'expressar manifestacions desagradables en un forum de missatges, una sala de xat, perfils de Xarxes Socials...